Bere ingurua ulertu eta komunikatzeko

Comprender y comunicarse con el mundo que le rodea

Ikusmena, Entzumena, Esker ona eta Ulermena

Laguntza beharko luke:

Begiratzea(UNE D110)

Ikus estimuloak hautemateko ikusmena nahita erabiltzea, adibidez kirol gertaera edo haurrak jolasten ikustea

Bai  
Entzutea(UNE D115)

Entzumen estimuloak hautemateko entzumena nahita erabiltzea, adibidez irratia entzutea, musika edo irakasgaia

Bai  

Irakurketa, Idazkera, Kalkuloa

Laguntza beharko luke:

Irakurtzea(UNE D166)

Idatzizko hizkuntza interpretazioan eta ulermenean nahasitako ariketak egitea (adibidez, liburu bat, aginduak, egunkariak edo idatzizko dokumentuak) ezagutza orokorrak edo informazio espezifikoa lortzeko helburuakin

Bai  
Idaztea(UNE D169)

Informazioa igortzeko zeinu edo hizkuntzak erabili edo sortzea, adibidez gertaera batzuk idatzi edo ideiak edo eskutitz baten zirriborroa

Bai  

Beste Pertsonekin Hitzegin

Hitzegindako mezuen harrera, komunikazioa(UNE D310)

Ahozko hizkuntzan mezuek inplizitu daramatzaten esanahi literalak ulertzea, adibidez esaldi batean esanahi literala edo irudizko adierazpena duen bereiztea

Bai  
Ez ahozko mezuen harrera, komunikazioa(UNE D315)

Idatzizko mezu eta/edo keinu, ikur, marrazkien bidez adierazitako mezuek inplizitu daramatzaten esanahi literalak ulertzea, adibidez haur txiki batek begiak igurtzen dituenean nekatuta dagoela ohartzea edo alarma baten soinuak sua dagoela esan nahi duela

Bai  
Hitzegitea(UNE D330)

Ahozko hizkuntza bidez, esanahi literala eta inplizitua daramatzaten hitzak, esaldiak eta hitzaldiak sortu, adibidez gertaera edo historia bat ahoz kontatzea

Bai  
Elkarrizketa(UNE D350)

Ahozko hizkuntza, idatzizkoa, seinuen bidezkoa eta beste motatako hizkuntza bidez egindako pentsamendu eta ideien trukaketa hasi, mantendu eta amaitu, pertsona ezagun edo ezezagun batekin edo gehiagokin, giro formal edo ez formalean

Bai  
Komunikazio teknika eta tresnak erabiltzea(UNE D360)

Komunikatzeko asmoz bestelako tresna, baliabide eta teknikak erabiltzea, adibidez telefonoz lagun bati deitzea. Telefonoa, idazteko makina, ordenagailua, poste elektronikoa, braille…

Bai